12 mar

Företag och kontorslokaler

När det kommer till företagande är detta något som lyfts fram som en av samhällets grundpelare. Det är nämligen viktigt att göra det enkelt för privatpersoner att kunna öppna företag, just för att det skapar välstånd och fler jobb i samhället. Det kan dock vara svårt att starta företag i Sverige då det är brist på lokaler i många av de större städerna. Som tur är finns det dock nya moderna lösningar på detta, varför denna artikel kommer kolla närmre på dessa.

Coworking och delade kontorslokaler

En av de allra mest spännande delarna med företagandet i Sverige är att det har dykt upp en mängd olika typer av delade kontorslokaler. Ett av de företag som erbjuder lösningar inom detta är Helio, då de har coworking, mötesrum och kontor på flera olika platser runtom i Stockholm. På så sätt erbjuder de flexibla lösningar för företag som vill etablera sig i staden. Detta till skillnad från förr då nya företag ofta behövde leta runt en massa för att kunna hitta rätt typ av företagslokal.

Vad är coworking och delade kontorslokaler?

Coworking är en typ av kontorslokal där personer från olika företag samlas för att arbeta. Det erbjuds oftast av bolag som köper upp en fastighet för att erbjuda coworking som en tjänst. Det innebär oftast att bolaget eller personerna som vill jobba i lokalen hyr en plats för en fast summa pengar per månad. Det kan också vara så att man betalar extra för att hyra mötesrummet i ett visst antal timmar exempelvis.

Varför är coworking populärt?

Coworking är populärt då alltfler unga vågar ge sig ut i det okända och starta egna bolag. Stockholm är nämligen känt som en stad där många vågar starta eget bolag. Därför finns det ett behov för mindre bolag att kunna utföra arbetet någonstans. Givetvis går det bra att göra arbetet hemma, men många föredrar att ha en tydlig gräns mellan hemmet och arbetet. Detta bidrar också till att delade kontorslokaler är väldigt populära.