29 jan

Utveckla företaget med en projektledarutbildning

Att driva ett företag är i sig ett enda stort projekt. Att börja dela in driften i olika delprojekt kan dock vara en god idé. Att alltid jobba mot tydligt uppställda mål i delprojekt med deadlines kan vara ett bra sätt att utveckla företaget.

Som projektledare består dina arbetsuppgifter främst i att planera och styra olika typer av projekt. Fast arbetet är mycket mer omfattande än så i praktiken. I verkligheten handlar det inte bara om att styra projekt, du har i minst lika hög utsträckning ett socialt ansvar som består i att skapa ett bra arbetsklimat i gruppen du leder. Som projektledare måste du därför både ha goda organisatoriska egenskaper men också en bra förmåga att hantera olika typer av människor. Bra ledaregenskaper helt enkelt. Allt det där är saker som du kan lära dig.

Enklare med en projektledarutbildning i bagaget

Advantum kompetens är ett svenskt företag som gjort det till sin mission att hjälpa svenska företag genom kompetensutbildningar. I den rollen har de i mer än tjugo år gett uppskattade utbildningar inom kommunikation och ledarskap. Sedan några år tillbaka erbjuder de en bra projektledarutbildning. Under kursen får du lära dig bland annat hur du leder ett projekt hela vägen in i mål med hänsyn till deadlines och begränsade resurser. Du får inblick i de olika utmaningar som uppstår i olika faser av ett projekt, från start till avslutning. Där ingår till exempel hur du säljer in ett budskap på ett sätt som motiverar gruppen att jobba åt samma håll. Du får också nyttiga insikter i hur du kan hantera olikheter i gruppen.

Projektledarkompetens ger goda löneutsikter

Även om du inte driver eget företag kan en projektledarutbildning vara ett bra karriärsteg. I en nyligen publicerad artikel i Amelia nämndes till exempel projektledarutbildningar i en uppsamling av utbildningar som är relativt korta samtidigt som de ger bra lön.

Oavsett om du redan driver ett företag, vill komma vidare i karriären och oavsett bransch kan en projektledarutbildning vara ett steg i rätt riktning. Ett sätt att uppnå dina mål.